آتیه سازان پل سفید ۲ - ۴ مقاومت رمنت بابل

 شهدای ساری ۰ - ۳ ستاره شهر محمودآباد

شهید متولی ساری ۲ - ۴ هما نکا

شهدای بابلسر ۲ - ۱ استقلال شمال ساری

شهدای ماکران ساری ۰ - ۰ وحدت شهدای جویبار

زمان بازی ها:جمعه۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ساعت۱۶رسمی

زنندگان گل:احسان ادرکنی۲گل-احد محسنی-علی حسن نیا

منبع : باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت بسیج رمنتنتایج بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر امیدهای استان مازندران
برچسب ها : ساری ,شهدای